فرم ثبت نام خادمین

عکاس و فیلمبردار

توضیحات

مواردی که می توانید به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی نمایید و زمینه آن در فرم ذکر نشده است، مرقوم فرمایید:


بازگشت

لطفا بخش های علامت دار را با دقت تکمیل نمایید .