فرم ثبت نام خادمین

سایر (لطفا در توضیحات نوع خدمات خود را ذکر نمایید)

توضیحات

مواردی که می توانید به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی نمایید و زمینه آن در فرم ذکر نشده است، مرقوم فرمایید:


بازگشت

لطفا بخش های علامت دار را با دقت تکمیل نمایید .